Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Regulamin Portalu OZE

  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Portalu OZE obsługiwanego przez Urząd Gminy Szastarka. Portal ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji o produkcji energii w instalacjach OZE dostarczanych w ramach projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka”.
  2. Portal OZE jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
  3. Portal OZE zawiera informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii oraz wizualizuje efekty działania instalacji dostarczonych w ramach projektu.
  4. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w Portalu OZE jest Urząd Gminy Szastarka.
  5. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy Szastarka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.