Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Oszczędności

savings2

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji dostarczonych w ramach projektu OZE w gminie Kock


Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi kWh
co odpowiada m3gazu ziemnego.Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
0 zł

 


Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi kWh
co odpowiada
ton węgla.Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
0 zł

 


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Przełącz typ wykresu:

Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji.
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary – koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej