Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Kotły na biomasę

kotlyKoszty ogrzewania zależą głównie od wyboru paliwa. Różnica może być nawet czterokrotna – za ogrzewanie domu w zależności od sposobu ogrzewania można płacić dwa albo osiem tysięcy złotych rocznie. Kocioł na biomasę stał się popularny, między innymi dlatego, że zapewnia niskie koszty ogrzewania i pracuje przyjaźnie dla środowiska naturalnego. Biomasa ze względu na formę występowania w przyrodzie dzieli się na:

 • stała – odpady drzewne, brykiety, pellety, słoma, osady ściekowe, zrębki drzewne.
 • ciekła – etanol, metanol i inne frakcje olejów roślinnych,
 • gazowa – biogaz (gaz błotny).

Duża różnorodność produktów wspólnie określanych mianem biomasy wymusza stosowanie podziału w zależności od rodzaju zastosowania.

Do uzyskania ciepła wykorzystuje się najczęściej:

 • drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe,
 • odchody zwierząt,
 • osady ściekowe,
 • słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
 • wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych,
 • odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny,
 • oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce,

Rodzaje kotłów:

 • Kotły z górnym spalaniem
 • Kotły z dolnym spalaniem
 • Kotły zagazowujące drewno

kotły na biomasęJako najważniejsze zalety kotłów na biomasę należy zatem wymienić stosowanie rozwiązań efektywnych i przyjaznych dla środowiska. Trzeba mieć na uwadze niskie koszty zakupu paliwa, które w przypadku rolnictwa może być pozyskane z własnych źródeł. Biomasa w porównaniu z paliwa kopalnymi cechuje się niższą emisją SO2, NOx i CO oraz neutralnym bilansem CO2.

Nowoczesne piece do spalania biomasy wykorzystują zaawansowane urządzenia sterujące, które nadzorują nie tylko proces podawania paliwa ale również spalanie. Uwzględniając zadaną temperaturę i wydatek wody sterownik dopasowuje intensywność procesu spalania pod kątem ilości doprowadzonego paliwa i powietrza (sonda lambda) oraz natężenia przepływu nośnika ciepła poprzez odpowiednią pracę pomp obiegowych. Ważne jest również zapewnienie sterowania układem podawania paliwa do miejsca spalania.

Komfort użytkowania kotła zapewnia zasobnik paliwa. W praktyce najczęściej zastosowanie znajdują podajniki tłokowe, ślimakowe i szufladowe.

Biomasa jest dostępna w postaci bardzo wygodnych w użyciu peletów – granulatu produkowanego z rozdrobnionych części drewna, słomy, roślin energetycznych, siana, ziaren zbóż przepychanych pod wysokim ciśnieniem przez matrycę z otworami, bez udziału innych substancji chemicznych. Biomasa jest paliwem odnawialnym – sadząc drzewa i inne rośliny, można uzupełniać jego zapasy, a podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku węgla, ile spalane rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy. Ich spalanie nie przyczynia się zatem do zwiększania efektu cieplarnianego.

Drukuj stronę Drukuj stronę