Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Korzyści płynące z inwestowania w OZE

Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz późniejsze wykorzystywanie wyprodukowanej energii niesie ze sobą szereg korzyści płynących zarówno do osób indywidualnych jak i społeczności lokalnych. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości, poprawa koniunktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy – zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i jej obsłudze – „osiem hektarów upraw roślin energetycznych = […]

Czytaj więcej